Τι θα έλεγε αν μπορούσε να μιλήσει

Τι θα έλεγε αν μπορούσε να μιλήσει???

Δείτε και κλάψτε…από τα γέλια!
< < < <
< < < <
< < < <

Comments are closed.