Πρόταση ψήφου Νο 1

Στη φωτογραφία που ακολουθεί ένας λόγος για να ψηφίσεις Χρυσή Αυγή…

Comments are closed.