Ποιό επάγγελμα έχει τρελή ζήτηση το 2011? Δεχόμαστε και βιογραφικά!

Δεχόμαστε και βιογραφικά για ανάλογες θέσεις!
βιογραφικά με προϋπηρεσία θα αξιολογηθούν ανάλογα!

Comments are closed.