Ο άνθρωπος…


.

Μία μικρού μήκους anime από τον Steve Cutts…

η οποία δειχνει ποιος και τι είναι ο άνθρωπος σε συνάρτηση με τη φύση!

Εξαιρετικό…

Comments are closed.