Μόνο η Αφρική πριν την Ελλάδα σε ανεργία

Μόνο η Νότια Αφρική ξεπερνά την Ελλάδα στα ποσοστά ως προς την ανεργία… Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ για το τρίτο τρίμηνο του 2015, η Ελλάδα έχει ποσοστό ανεργίας της τάξεως του 24,7%, ενώ η Νότια Αφρική 25,4%.

Ακόμη δεν έχουν καταγραφεί τα στοιχεία του τέταρτου τριμήνου, όμως, στο τέλος του έτους η ανεργία στη χώρα μας σημείωσε ελάχιστη πτώση στο 24,6%.

Η Ελλάδα κατέχει το τέταρτο χαμηλότερο ποσοστό στη συνολική απασχόληση, με 51,1%, και το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό στην απασχόληση ατόμων 55-64 ετών, με μόλις 34,6%.

No votes yet.
Please wait...

Comments are closed.