Μέχρι πού φτάνει η επεξεργασία βίντεο και εικόνας?

Πολύ συχνά οι γυναίκες στεναχωριούνται που δεν μπορούν να αγγίξουν την τελειότητα των μοντέλων.

Το βίντεο αυτό αποδεικνύει πως πίσω από την τελειότητα δεν κρύβεται πάντα η τέλεια γυναίκα, αλλά πολλές φορές κρύβεται η τέλεια επεξεργασία, που μπορεί να είναι τόσο υπερβολική, αλλοιώνοντας ακόμα και την αρχική εικόνα της γυναίκας… ή και αντίστροφα.

Comments are closed.