Κράνοι – πατέντες για διαδηλώσεις!

για να μην σου έρθει καμιά πέτρα στο κεφάλι… για όλα υπάρχει λύση!

Comments are closed.