Βρήκε δουλειά ο Ανδρέας ο άνεργος

.
.

Μετά την έξοδο στις αγορές…

έρχεται ο Ανδρέας ο εργαζόμενος

Comments are closed.