Αθάνατο ελληνικό δημόσιο

Γιατί όπως λέει κι ο λαός το καλό «Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι…!!»

Comments are closed.