Έτσι εισπράτουν στη Ρωσία την ασφάλεια

.
.

Δεν πάει ο νους σας!

Μιλάμε για μεγάλους θεατρίνους!

Comments are closed.