Έρχεται ο Ozzy τον Σεπτέμβριο

Τύπος μέσα στον ηλεκτρικό δε μπορούσε να κρύψει τη χαρά του που θα ερχόταν ο OZZY στην Ελλάδα!

Comments are closed.