Όλοι οι ανώμαλοι μαζεμένοι..

Ένας σαδιστής, ένας μαζοχιστής, ένας δολοφόνος, ένας νεκρόφιλος, ένας κτηνοβάτης κι ένας πυρομανής, κάθονται στο παγκάκι ενός ψυχιατρείου και βαριούνται…

«Να κάνουμε sex με μια γάτα», λέει ο κτηνοβάτης.«Να κάνουμε sex με τη γάτα, αλλά μετά να τη βασανίσουμε», λέει ο σαδιστής.

«Να κάνουμε sex με τη γάτα, να τη βασανίσουμε, αλλά μετά να τη σκοτώσουμε», λέει ο δολοφόνος.

«Να κάνουμε sex με τη γάτα, να τη βασανίσουμε, να τη σκοτώσουμε, αλλά μετά να ξανακάνουμε sex μαζί της», λέει ο νεκρόφιλος.

«Να κάνουμε sex με τη γάτα, να τη βασανίσουμε, να τη σκοτώσουμε, να ξανακάνουμε sex μαζί της, αλλά μετά να την κάψουμε κιόλας», λέει ο πυρομανής.

Και λέει τότε ο μαζοχιστής…

«Νιάουουουουου!»

No votes yet.
Please wait...

Comments are closed.