Χρησιμοποιεί κυλιόμενες σκάλες για πρώτη φορά…

Για όλα υπάρχει η πρώτη φορά…

Comments are closed.