Το Memorize-chip

Το 2027 θα εμφυτευθεί στον καθένα μας ένα τσιπ, το Memorize-chip, το οποίο θα καταγράφει ό,τι βλέπουμε.

Το Memorize-chip θα αποτελεί ένα νέο σύστημα για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Μία Ειδική Μονάδα Επιτήρησης (Special Surveillance Unit – SSU) θα ελέγχει το σύστημα, η οποία θα είναι πάντα παρόν…

Όλο αυτό βέβαια είναι μία φουτουριστική ταινία μικρού μήκους, η οποία, κατά την ταπεινή μας πάντα άποψη, είναι πολύ καλύτερη από πολλές Χολιγουντιανές υπερπαραγωγές

Comments are closed.