Πώς μπορούμε να εξαφανίσουμε ένα ποτήρι…

Rate this post

Αν το τοποθετήσουμε μέσα σε ένα άλλο (προφανώς μεγαλύτερο) και το καλύψουμε τελείως με ηλιέλαιο

Comments are closed.