Ποιό επάγγελμα έχει τρελή ζήτηση το 2011? Δεχόμαστε και βιογραφικά!

Δεχόμαστε και βιογραφικά για ανάλογες θέσεις!
βιογραφικά με προϋπηρεσία θα αξιολογηθούν ανάλογα!

Ποιό επάγγελμα έχει τρελή ζήτηση το 2011? Δεχόμαστε και βιογραφικά!
Rate this post

Comments are closed.