Μέχρι πού φτάνει η επεξεργασία βίντεο και εικόνας?

Rate this post

Πολύ συχνά οι γυναίκες στεναχωριούνται που δεν μπορούν να αγγίξουν την τελειότητα των μοντέλων.

Το βίντεο αυτό αποδεικνύει πως πίσω από την τελειότητα δεν κρύβεται πάντα η τέλεια γυναίκα, αλλά πολλές φορές κρύβεται η τέλεια επεξεργασία, που μπορεί να είναι τόσο υπερβολική, αλλοιώνοντας ακόμα και την αρχική εικόνα της γυναίκας… ή και αντίστροφα.

Comments are closed.