Αψηφόντας τους νόμους της βαρύτητας

Rate this post

Αψηφόντας τους νόμους της βαρύτητας, έχοντας για όπλο του 2 ανεμιστήρες…!

Δείτε τι κάνει…

Comments are closed.