Αυτοί ήταν πολιτικοί…

Κάποτε οι πολιτικοί είχαν λόγο…και ήταν ικανοί να ξεσηκώσουν τα πλήθη

Old time classic

Comments are closed.